Regulamin

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Klientem studia może zostać każda osoba pełnoletnia – zdrowa, bez przeciwwskazań lekarskich, jak również osoba, która ukończyła 16 rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Młodzież poniżej 16 roku życia w ćwiczeniach na terenie studia może uczestniczyć tylko i wyłącznie za pisemną zgodą i pod opieką rodzica lub opiekuna, który bierze pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka podczas treningu.
 3. Osoba kupująca trening personalny/ pakiet treningów oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na korzystanie z usług studia.
 4. Trenerzy w studiu nie ponoszą odpowiedzialności za utajenie przez klienta choroby, ciąży lub złego samopoczucia.
 5. Studio nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klienci zobowiązani są do stosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej sprawności fizycznej pod kontrolą trenera.
 6. Każda kobieta w ciąży jest zobowiązana:
  • poinformować o tym fakcie obsługę trenera,
  • przed wykupieniem karnetu należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych
  • dobrać ćwiczenia odpowiednie dla kobiet w ciąży, według zaleceń trenera.
 7. Klienci studia są zobowiązani do czytania bieżących informacji i ogłoszeń umieszczanych w studiu BODY CHANGE CENTER i dostosowanie się do nich.
 8. W studiu Body Change Center podczas ćwiczeń wykonywane są okazjonalnie zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby studia tj. galeria strony internetowej, materiałach informacyjno-handlowych, kampaniach reklamowych i promocyjnych oraz jako wystawa w studiu. Jeżeli klient studia nie wyraża zgody na umieszczanie jego wizerunku w w/w celach jest zobowiązany do poinformowania o tym studio BODY CHANGE CENTER w formie pisemnej.
 9. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia studia.
 10. Studio nie odpowiada za klienta. Za każdego klienta odpowiada jego trenera, który prowadzi swoją działalność gospodarczą oraz ma aktualne ubezpieczenie OC.
 11. Trener odpowiada za klienta od wejścia do studia i jego wyjścia.Klient nie może sam zostać w klubie bez opieki trenera, który z nim się umówił

KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

 1. Za rzeczy pozostawione w szatni bez opieki nie odpowiadamy.
 2. Dbając o komfort i bezpieczeństwo naszego klienta wymagamy:
 • posiadanie ze sobą ręcznika i odpowiedniego stroju sportowego,
 • czystego, zmiennego obuwia sportowego (osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w treningu),
 • punktualnego przyjścia na zajęcia grupowe,
 • powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług studia innym klientom, powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia i pomieszczeń studia,
 • poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,
 • rezygnacji z żucia gumy podczas ćwiczeń.
Kliknij i oceń